Төсөл

Бидний хийсэн ажлуудыг эндээс харна уу

Үндэсний зөвлөх баг

“Кью Эм Си” ХХК-ны экспертүүдийн “Үндэсний Зөвлөх Баг” -н хамт олон Оюу Толгой ХХК-н Орон нутгийн харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэстэй хамтран гүний уурхайн нөлөөллийг орон нутгийн иргэд удирдлагуудад мэдээллэж, цогц ойлголт өгөхөөр ажиллаж байна.

Read More »

“Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-н Салхитын уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах жишиг төсөл

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК, Канадын ЗГ-ын санхүүжилттэй MERIT төсөл хамтран хэрэгжүүлж буй Салхитын уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах жишиг төслийн эхний

Read More »

Овоот Толгой уурхайн хаалтын төлөвлөгөө

“Кью Эм Си” ХХК-н төслийн багийн хамт олон “Саусгоби сэндс” ХХК-н Овоот Толгойн уурхайд зориулан концепци уурхайн хаалтын төлөвлөгөөг амжилттай боловсрууллаа. Төлөвлөгөөг боловсруулахад олон улсын

Read More »

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн уурхайн хаалт, тогтвортой хөгжлийн сангийн журмын үндэслэл

Бид “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн уурхайн хаалт, тогтвортой хөгжлийн сангийн журмын үндэслэлийг “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-н хэрэгцээнд зориулан боловсруулсан бөгөөд тайлан боловсруулах ажлын хүрээнд олон улсын байгууллагуудаас

Read More »

Үндэсний зөвлөх баг

“Кью Эм Си” ХХК-ны экспертүүдийн “Үндэсний Зөвлөх Баг” -н хамт олон Оюу Толгой ХХК-н Орон нутгийн харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэстэй хамтран гүний уурхайн нөлөөллийг орон нутгийн иргэд удирдлагуудад мэдээллэж, цогц ойлголт өгөхөөр ажиллаж байна.

“Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-н Салхитын уурхайн хаалтын төлөвлөгөө боловсруулах жишиг төсөл

Овоот Толгой уурхайн хаалтын төлөвлөгөө

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн уурхайн хаалт, тогтвортой хөгжлийн сангийн журмын үндэслэл

“Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийг 2016-2035 онд хөгжүүлэх хаалт-хөгжлийн концепци боловсруулахтай холбоотой нийгэм эдийн засгийн үнэлгээний суурь судалгаа

Эрдэнэт үйлдвэрт хаалтын менежментийн систем нэвтрүүлэхтэй холбоотой урьдчилсан судалгаа