ТОГТВОРТОЙ ДЭЛХИЙГ ЗАГВАРЧЛАЯ

Dassault Systèmes нь уул уурхайн компаниудын тогтвортой үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, уурхайн төлөвлөлтийг сайжруулах, уурхайн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх хамгийн сүүлийн үеийн батлагдсан програм хангамжийн шийдэл, технологийн дижитал инноваци билээ.  Dassault Systèmes-ийн нэг хэсэг болох ЖЕОВИА нь “3DEXPERIENCE” хэмээх   платформоор дамжуулан ямар ч орчныг 3D хэлбэрээр загварчилж, ашиглах боломжийг олгодог.

ЖЕОВИА-н бүтээгдэхүүнүүд

GEOVIA SURPAC™

ГЕОЛОГИ, АШИГТ МАЛТМАЛ, УУРХАЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

GEOVIA Surpac нь дэлхийн 120 гаруй улсад геологийн хайгуул, ил ба далд уурхайн төлөвлөлт болон үйлдвэрлэлийн төслүүдэд хамгийн өргөн ашиглагддаг  программ хангамж юм. Энэхүү програм нь хялбар хэрэглээ, өндөр чанартай 3D график, болон компаны онцлогт тохирсон автоматуулалтаар дамжуулан ажлыг илүү үр ашигтай, нарийвчлалтай болгодог.  Surpac нь геологич, маркшейдер, уул уурхайн инженерүүдийн бүх шаардлагыг хангадаг бөгөөд түүхий эд, хүдрийн биет, олборлолтын арга болгонд тохирсон уян хатан фунцтай. Мөн, олон хэл дээр ажиллах чадвартай бөгөөд энэ нь дэлхийн олон компаниудад үйл ажиллагааныхаа хүрээнд нийтлэг шийдлийг олох боломжийг олгодог.

Давуу талууд:

 • Өрөмдлөгийн өгөгдлийн менежмент, геологийн загварчлал, блок загварчлал, геостатистик, уурхайн дизайн, уурхайн төлөвлөлт, нөөцийн тооцоо гэх мэт олон цогц хэрэглэгдэхүүнтэй. 

 • Хэрэгцээнд тулгуурлан амархан өөрчлөгдөж, дасан зохицох чадвартай.

 • Компаны дотоод хэлтсүүд, багуудын хооронд дата өгөгдөл болон төслийн мэдээллийн саадгүй хуваалцах боломжтой.

 • Цаг хэмнэлтийн горимыг нэмэгдүүлсэн

 • Ажлыг автоматжуулснаар гүйцэтгэлийг илүү хялбар бас тууштай болгоно.

 • GIS болон CAD системүүдийн файл форматын дэмжлэгтэйгээр өгөгдлийн давхардал багассан.

 • GEOVIA MineSched™ програмтай хуваариа нэгтгэх боломжтой. 

 • Англи, Хятад, Орос, Испани, Франц хэл дээр ажиллах боломжтой.

GEOVIA Hub™

МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВЛӨРӨЛ БА ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

GEOVIA Hub нь Surpac хэрэглэгчийн интерфэйс дотор шууд нэгтгэгдсэн байдаг бөгөөд дэлхийн ямар ч өнцөгт байсан алсын зайнаас хайгуул, төлөвлөлт, үйлдвэрлэлийн өгөгдлийг аюулгүйгээр цэгцэлж, хуваалцаж, мэдээлэл солилцох найдвартай хамтын ажилалагааг дэмждэг.

 

GEOVIA GEMS™

ГЕОЛОГИ, НӨӨЦИЙН ЗАГВАРЧЛАЛ, УУРХАЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

GEOVIA GEMS нь геологи, уурхайн төлөвлөлтийг нэгтгэсэн хамгийн шилдэг програм юм. GEMS нь ил болон далд уурхайн мэргэжилтнүүдэд хайгуул, загварчлал, уурхайн зураг төсөл, урт хугацааны төлөвлөлт, үйлдвэрлэлийн хуваарь гаргахад тусалдаг. 

Энэхүү програм нь төвлөрсөн мэдээлэлийн сантай бөгөөд инжинер, геологичид шууд нэвтрэн ажиллах боломжтой.  GEMS-ийн өгөгдлийн аюулгүй байдал, аудит нь JORC, SAMREC, NI 43-101 зэрэг дүрэм журмыг мөрдөж ажилладаг.

Давуу талууд

 • Төвлөрсөн мэдээллийн сан нь өгөгдлийг удирдаж, мэдээллийн аюулгүй байдал, аудит хийх боломжийг олгохын зэрэгцээ өгөгдлийн илүүдлийг арилгаж, мэдээллийн бүрэн бүтэн, үнэн зөв байдлыг нэмэгдүүлдэг.

 • Хялбаршуулсан мэдээллийн урсгал, мэдээллийн төвлөрсөн хандалт, нийцтэй байдал нь хамтын ажиллагааг сайжруулж, шийдвэр гаргах үйл явцыг хурдасгахад шаардлагатай үед мэдээллээр хангадаг.

 • Хялбар хэрэглээ – харилцааны цонхнууд нь хэрэглэгчдийг ажлын урсгалыг хялбарчилдаг.

 • Салбарын стандарт Майкрософт технологиуд нь одоо байгаа мэдээллийн технологийн дэд бүтэцтэй нэгдэж, системийн өргөтгөх чадварыг хангадаг.

 • PlotMaker функц нь хэрэглэгчдэд текст блок, битмап, Excel хүснэгт, Word баримт бичиг болон бусад объект бүхий графикийг тэмдэглэх боломжийг олнодог.

 • Олон алхмыг нэг алхам болгон нэгтгэн туннелийн дизайны үйл явцыг хялбаршуулна. 

GEOVIA Minex™

НҮҮРС БОЛОН БУСАД ХҮДРИЙН ОРДЫН УУРХАЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХ ХАМГИЙН ТӨГС ШИЙДЭЛ

GEOVIA Minex нь нүүрс болон бусад хүдрийн ордын уурхайн төлөвлөгөөг боловсруулдаг хамгийн шилдэг програм юм. 

Minex нь хайгуулын үе шатнаас нөхөн сэргээлт хүртэлх хүдрийн нөөцийг үнэн бодитоор боловсруулж, үр ашигтай олборлох тооцоог гаргадаг. Бүх тооцоолол нэгдсэн байдлаар шийдэглсэн нь ихээхэн цаг хугацаа болон зардалд хэмнэлттэй. Дэлхий даяар уул уурхайн компаниуд уул уурхайн стратегийг илүү нарийвчлалтай боловсруулж, үр ашигтай, зардал багатай ажиллахын тулд Minex-г ашигдадаг.

Benefits

 • Цаганд хэмнэлттэй 
 • Хурд болон нарийвчлал сайтай.
 • Өгөгдлийг өндөр чанартай боловсруулж, харуулдаг.
 • Стратиграфийн загвартай нягт уялдаатай

GEOVIA MineSched™

TACTICAL MINE PLANNING - GREAT RESULTS WITH PROVEN TECHNOLOGY

Intuitive, rapid setup and guided workflows take the complexity out of tactical mine planning, putting real decision-making power back in the hands of engineers and mining operations. MineSched produces long and short-term schedules that meet capacity and material quality targets. Schedule from pre-created block, grid, and polygon models that originate from many different mine planning systems, including GEOVIA Surpac™ and other industry geology and mine planning products.

With target-driven automated tactical planning, there’s no need to manually adjust schedules with Gantt charts or spreadsheets. MineSched creates schedules that improve mine site operational productivity and profitability.

Benefits

 • Achieve scheduling objectives by quickly and easily creating and comparing scheduling scenarios.
 • Increase productivity and efficiency by directly reading from all of the popular mine planning solutions or combinations thereof for a data-conversion-free advanced scheduling user experience.
 • Reduce mining costs by preparing practical schedules through the use of rules, constraints and capacity targets.
 • Lower processing costs by meeting your feed grade requirements through target scheduling algorithms.
 • Validate schedules by visualizing them in 3D animations and sharing them via the standalone Interactive Viewer application.

GEOVIA Whittle™

STRATEGIC MINE PLANNING - OPTIMIZE MINE PROFITS

When exploration and mining companies need to evaluate the financial viability and the optimal mine strategy for a deposit, they turn to the industry leading strategic mine planning solution – GEOVIA Whittle.

Companies depend on Whittle to help them determine their investment strategy and to deliver robust mine plans that maximize profitability by taking into account real mining constraints.

Whittle delivers trusted results and is used in scoping, feasibility, life-of-mine scheduling, and in the ongoing re-evaluation of mine plans throughout the production phase.

Because pit optimization alone is not enough to unlock the full economic potential of your operation, Whittle provides mine optimization, which enables significant increases in project value over and above pit optimization. 

With its 64-bit platform, Whittle handles large data sets designed to optimize and run big models.

To aid with these ever increase larger datasets, in addition to Lerchs-Grossmann, Whittle also includes the Pseudoflow algorithm which is renowned for the speed in which it generates pit shells, even for these large datasets.

Benefits

 • Exploration
  • Understand the potential value of the deposit.
  • Target areas for future drilling
 • Scoping
  • Establish the economic viability of the deposit and options for capital investment and development strategies.
  • Examine sensitivities and assign resources accordingly for future studies.
 • Pre-feasibility, Feasibility
  • Identify preferred development strategy, capital investment, expected NPV and optimal extraction sequence.
  • Calculate sensitivities to develop risk reduction strategy.
  • Ascertain final reserve statement for the deposit.
 • Bankable Feasibility
  • Study expected return on investment.
  • Analyze sensitivities and investment risk.
  • Consider multiple scenarios for reducing risk.
 • Production
  • Determine strategic direction for the mine; cut-off grade and optimized cut-off grade; mining areas and extraction sequence per period; and development strategies for new mines and push backs.
  • Re-evaluate mine plans in response to changing conditions.
  • Calculation of annual reserve statement.

GEOVIA PCBC™

POWER AND FLEXIBILITY FOR YOUR BLOCK CAVE OPERATION

PCBC is used by virtually every mining company involved in block caving who depend on it to improve profits through better mine plans, schedules and production management.

PCBC clients realize substantial increases in deposit value through more accurate resource estimations and reports, while benefiting from better dilution management and geotechnical stability.

PCBC has a proven track record for keeping production schedules current under the dynamically changing conditions at operating mines.

With decisions based on a single source of data housed in a central database, PCBC users spend less time updating mine plans, evaluating scheduling options and running profitability scenarios.

Benefits

 • Risk reduction for large capital projects by evaluation of multiple scenarios.
 • Better grade modeling and forecasting by using multiple material mixing options.
 • Complete integration from pre-feasibility modeling right through to daily production which is unmatched in the block cave industry.
 • Powerful production scheduling which can rapidly be updated and modified for real production statistics.
 • Provides powerful management reports for effective monitoring of dynamic situations.

GEOVIA InSite™

MINE PRODUCTION MANAGEMENT - Increase the confidence in operations

GEOVIA InSite™ increases the confidence in mining operations’ ability to meet production targets, control costs, and improve efficiencies to meet stakeholders’ expectations. InSite provides up-to-date information for improved visibility into production activities, enabling in-shift control and support of material reconciliation across the mining value chain.

ЖЕОВИА-н симуляцын  програмууд нь газарзүйн салбарын мэргэжилтнүүд, зураг төслийн инжинерүүдэд 3D загвар гаргахад зориулсан 3DEXPERIENCE® платформ дээр ажилладаг.

ГАЗРЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ

Before investing in a new mine, or when re-evaluating mine plans in an active operation, you need to be sure the deposit, design and schedule can deliver the profits required to justify the required capital investment. With GEOVIA, you have the capabilities to maximize profitability and gain greater confidence in the decisions you make.

With GEOVIA, you can analyze the economic viability of a mineral deposit, and then align designs and schedules to company goals.

You also have the ability to optimize return on investment (ROI) by exploring different design options. Risks can be reduced by considering different mine design and operating scenarios by examining the sensitivities to changes in commodity prices, demand, and operating costs.

Once you have your strategic mine plan, you can use it to guide the development of a practical-to-mine production schedule which will also deliver the best possible ROI.

ГАЗРЫН НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ

GEOVIA Resources Management provides solutions to manage and optimize the planning and operations of an urban or natural resource, from the smallest details of urban environments to the vast expanse of a remote mine site.

Resources Management provide solutions to bridge the planning, scheduling and operations functions, enabling cross-functional collaboration and continuous improvement: a Plan, Do, Check, Act framework underpinned by centralized data and a collaborative platform.

GEOLOGY

GEOVIA provides you with the geology modeling capabilities needed to quantify and then plan the extraction of mineral deposits. Our applications integrate: ore body or seam modeling; geostatistical analysis; resource modeling, estimation and Block Model generation; survey; and other critical functions.

With GEOVIA, mine site productivity can be increased through the automation of workflows for processes such as grade control, eliminating repetitive tasks, helps to reduce errors, and is underpinned by visual validation of designs.

Using GEOVIA, data can be centralized and secured, making it accessible whenever it is required. In addition to enabling effective collaboration, you benefit from robust audit trails, giving you increased confidence in creating reports for JORC, Valmin, SAMREC, and NI 43-101 and other requirements.

URBAN PLANNING

Хот төлөвлөлтийн загварыг нэгдсэн нэг платформ дээр хамтдаа загварчилж, төлөвлөж, удирдах боломжтой. Мөн, геометр, газрын гадарга, хүн ам зүй гэх мэт элемент ашиглагдагаараа онцлогтой.