Үндэсний зөвлөх баг

"Кью Эм Си" ХХК-ны экспертүүдийн "Үндэсний Зөвлөх Баг" -н хамт олон Оюу Толгой ХХК-н Орон нутгийн харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэстэй хамтран гүний уурхайн нөлөөллийг орон нутгийн иргэд удирдлагуудад мэдээллэж, цогц ойлголт өгөхөөр ажиллаж байна.

“Кью Эм Си” ХХК-ны экспертүүдийн “Үндэсний Зөвлөх Баг” -н хамт олон Оюу Толгой ХХК-н Орон нутгийн харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэстэй хамтран гүний уурхайн нөлөөллийг орон нутгийн иргэд удирдлагуудад мэдээллэж, цогц ойлголт өгөхөөр ажиллаж байна.