Эрдэнэт үйлдвэрт хаалтын менежментийн систем нэвтрүүлэхтэй холбоотой урьдчилсан судалгаа