Нүүр хуудас > Бидний тухай > Эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс
Эрхэм зорилго, алсын хараа, үнэт зүйлс


Эрхэм зорилго

Уул уурхайн салбарын хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, стандарт-технологи нэвтрүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэхэд анхдагч байх


Алсын хараа 

Олон улсын харилцагч компаниудын хувьд Монгол орныг холбох гүүр, дотоод харилцагчиддаа дэлхийг харах цонх байна.


Үнэт зүйлс  
  • Мэргэжлийн өндөр чадавхи, бүтээлч сэтгэлгээ
  • Харилцагчийн сэтгэл хангалуун байх ажил үйлчилгээ
  • Багийн хүч, нээлттэй харилцаа

Баримтлах зарчим 
  • Зөв зүйлийг, зөв аргаар, зөв хийх
  • Үзүүлж буй ажил үйлчилгээ бүрд чанартай, мэдлэг шингэсэн, харилцагчийн хүлээлтийг хангасан байх шалгуурыг тус тус тавих
  • Ёс зүйн хэмжээг компанийн бүхий л шатанд эрхэмлэх
  • Компанийн бүх ажилтнуудын амьдрал, мэргэжлийн хувьд өсч хөгжих боломж нөхцлөөр жигд хангах
  • Харилцагчид, хамтрагчид, ажиллагсдын хувьд мэдээллийг нээлттэй солилцож, үр ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх


 
« Буцах