Нүүр хуудас > Хэвлэл мэдээлэл
Хэвлэл мэдээлэл

Kanawha Scales & Systems, Inc компани нь дэлхий даяархи хэрэглэгчиддээ нэн шинэ технологи, дээд зэргийн дагалдах үйлчилгээг сүүлийн 50 гаруй жилийн туршид нийлүүлж ирсэнээр өөрийн нэр хүндийг бий болгосон юм. Жин хэмжүүрийн салбарт Kanawha Scales & Systems, Inc –ийн бүтээсэн түүх нь хэмжүүрийн үйлчилгээ үзүүлэгч бусад ихэнх компаний амлаж үл чадах түвшинд буюу Иж бүрэн шийдэл, үйлчилгээсанал болгох чадавхи юм. Иж бүрэн шийдэл гаргагчийн хувьд Kanawha Scales & Systems, Inc нь хэзээ ч үл дарагдах туршлага, мэдлэг, амжилтанд хүрэх чин эрмэлзлэлийн зохицол болно.


« Буцах